Шкали оцінки болю – як ними користуватися і для чого вони потрібні?

Кожна людина відчуває біль дещо по-різному і має до неї менше або більше терпимості. Навіть один і той же чоловік з одним і тим же захворюванням може відчувати біль різної інтенсивності в залежності від багатьох факторів, таких як поточний психічний стан, зовнішня температура або день менструального циклу у жінок. Отже, не існує універсального і об’єктивного фактора, що визначає, наскільки боляче пацієнтові.

Шкали болю

Щоб оцінити індивідуальне сприйняття болю, були розроблені шкали болю, що дозволяють суб’єктивно уявити інтенсивність симптомів.

Доктор, мені дуже боляче

Правильна оцінка болю лікарем є основою для проведення відповідної фармакотерапії і додаткового лікування, особливо при лікуванні хронічного болю, болю при раку, післяопераційного болю та інших захворювань, для яких необхідно спланувати відповідну стратегію знеболюючого лікування.

Біль – це більше, ніж просто фізичний стан, і ефективне лікування вимагає ретельної і регулярної оцінки біль, інакше лікування буде випадковим і неефективним.

Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ), Агентство з політики та досліджень в галузі охорони здоров’я, Американське товариство болю і Національне комплексне онкологічне товариство розробили керівні принципи оцінки болю, згідно з якими тяжкість болю є основою для вибору лікування. Тому важливо точно оцінити ступінь вираженості болю у пацієнта.

Шкали оцінки болю

Для оцінки інтенсивності болю зазвичай використовуються наступні шкали:

  • числові шкали NRS,
  • візуально-аналогові VAS,
  • вербальні VRS,
  • графічні шкали для оцінки інтенсивності болю у дітей,
  • багатовимірні шкали.

Проблема полягає в оцінці болю у людей з когнітивними розладами, які не можуть використовувати стандартні методи, наприклад, у пацієнтів, які перебувають на паліативної допомоги. У їхньому випадку використовується поведінкова оцінка болю і розширений контроль ефективності знеболювання.

Найбільш часто використовувані шкали оцінки болю

Було розроблено багато надійних і добре функціонують методів. Найчастіше використовуються шкали NRS, VAS і VRS, що дозволяють проводити швидку і точну оцінку.

Числова шкала оцінки болю NRS (Numerical Rating Scale) – це простий у використанні метод визначення інтенсивності болю по 11-ступінчастою шкалою від 0 до 10. Де 0 – це відсутність болю, а 10 – найсильніша біль, яку тільки можна уявити, іноді говорять , що це найстрашніша біль, яку пацієнт відчував за все своє життя. Завдяки щодо високої точності і повторюваності числова шкала оцінки болю також корисна в наукових дослідженнях.

Вона призначена для людей, які можуть досить точно визначити, наскільки їм боляче. Не підходить для дітей віком до 9 років. Шкала використовується для оцінки як гострої, так і хронічної болю.

Візуально-аналогова шкала VAS

Візуально-аналогова шкала VAS (Visual Analogue Scale) – має графічну форму лінійки довжиною 10 см і, як і в числовий шкалою, пацієнт вказує значення від 0 до 10. У деяких модифікаціях присутній усміхнене обличчя на зеленому тлі (без болю). Потім колір переходить від жовтого до червоного, і з’являється сумне обличчя, що позначає дуже сильний біль. Переміщаючи повзунок на шкалі, пацієнт визначає, де він знаходиться. Використання цього методу ефективно, але необхідно переконатися, що пацієнт добре розрізняє екстремальні значення.

Шкала вербальної оцінки

Шкала вербальної оцінки (Verbal Rating Scale) – в цьому випадку пацієнт повинен дати описову оцінку інтенсивності болю. Найбільш часто використовувана шкала:

  • 0 – відсутність болю,
  • 1 – слабка біль,
  • 2 – помірний біль,
  • 3 – сильний біль,
  • 4 – дуже сильна (нестерпна) біль.

Це спрощена шкала, яку легко зрозуміти, але вона найменш точна.

Оцінка інтенсивності болю у дітей

Оцінка інтенсивності болю у дітей повинна грунтуватися на шкалі, адаптованої до вікової групи. Найбільш часто використовується масштаб зображення. (Pain Meter).
Оцінка поведінкової болю – використовується у пацієнтів, які не можуть вербалізувати і передати свій досвід. Були розроблені спеціальні методи для оцінки болю, випробовуваної пацієнтами при інтенсивній терапії та комунікативних розладах. Складається з спостереження за поведінкою пацієнта і реакції на подразники.

Багатовимірні і спеціальні шкали

Багатовимірні і спеціальні шкали – крім вищезазначених, найбільш часто використовуваних, але також спрощених шкал болю, існує безліч інших, набагато більш складних. Анкети призначені для одночасної оцінки тяжкості болю і її впливу на різні аспекти функціонування, благополуччя і якості життя. Вони можуть містити як числові, так і візуальні шкали, а також закриті і відкриті питання, присвячені певному типу болю. Завдяки своїй багатовимірності вони дозволяють максимально точно поставити діагноз і вибрати терапевтичний метод.

У клініках знеболювання використовуються різні шкали оцінки болю, вибір яких залежить від пацієнта і його комунікативних навичок, типу больового синдрому і багатьох інших факторів. Все це для того, щоб лікар міг вибрати найбільш ефективну форму лікування.

Поділитися на своїй сторінці соціальної мережі: